DİOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Dioksin analiz laboratuvarı

Klorlu organik kirlilikler olarak bilinen ve daha çok sanayi atıklarının yanmasıyla açığa çıkan dioksinlerintoprak, yem ve gıdalara bulaşması olumsuz etkilere yol açıyor.

Dioksin (PCDD) nedir?

Furanlar (PCDF) ile birlikte, geçmişten günümüze insan ve çevre sağlığı için bilinen ve tespit edilebilen en toksik kimyasaldır!

Dioksinler ve furanlar;PCB'lerve DDT gibi belirli pestisitler ile birlikte, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından belirlenen en tehlikeli Kalıcı Organik Kirleticinin (KOK) imhasına İlişkin Stockholm Sözleşmesi kapsamındadır.

Dioksinler;

  • Farklı oranlarda klor içerir,
  • Dioksinlerin de dahil olduğu poliklorlu bileşikler; bilhassa çıkan büyük yangınlar, atıkların yakılması,
  • Ya da çevre kirliliğinin önemli bir faktör olduğu ve sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı alanlarda açığa çıkar,
  • Poliklorobifeniller (PCB'ler) ise çeşitli boyalar, tutkallar, madeni yağlar vb. kimyasalların yapısında bulunmakta ve hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır. 

Dioksinler parçalanarak yok olmaz!
Kazalar dışında görülen toplam günlük insan maruziyetinin %90'dan fazlasının ise,süt ürünleri, kırmızı et ve balık gibi besinlerle oluştuğu bilinmektedir.
Yağlı beslenme, süt ve süt ürünleri ve balık tüketimi PCB maruziyetinin ana kaynağını oluşturur.
Hayvanlar ise tükettiği yemlerle bu maddeleri doğrudan bünyelerine aldığı için, yemler de aynı derecede öneme sahiptir.

Yağ doku, poliklorlu tüm bileşikleri vücutta tutan ve dışarı atılmasını engelleyen bir süzgeç gibi görev yapar.

Et, süt, yumurta ve deniz ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıdalar ve yemler için bu analizin yapılması mutlak önem arz etmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen ve yasal olarak izin verilen değerlere uygunluğu karşılaştırılmalıdır. Son yıllarda yaşanan bazı afetler, yangınlar vs. gibi çevremizi olumsuz yönde etkileyen olaylar neticesinde doğadaki dioksin,furan ve polikorlubifenillerin varlığı artmış ve gerek insanlar gerekse hayvanlar için ciddi bir risk oluşmuştur. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ederek gıdalardaki ve yemlerdeki dioksin, furan ve polikorlubifenillerin (PCB) varlığının ve miktarının analizini, üst düzey donanıma sahip laboratuvarlarınızda uzman personellerin özverili ve güvenilir çalışmalarıyla yapmaktayız.

 

Analiz adı

Ürün grubu

Analiz süresi (iş günü)

Dioksinler Toplamı

Tüm gıdalar ve gıda katkı maddeleri

Tüm yemler ve yem katkı maddeleri

1-3 gün

Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB’s Toplamı

Tüm gıdalar ve gıda katkı maddeleri

Tüm yemler ve yem katkı maddeleri

1-3 gün

İndikatör PCB’s

Tüm gıdalar ve gıda katkı maddeleri

Tüm yemler ve yem katkı maddeleri

1-3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI

İçerik güncellemesi devam ediyor Devamı..

ARGE BİRİMİ

İçerik güncellemesi devam ediyor. Devamı..

NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA

Numuneler ambalaj, miktar ve evrak yönünden kontrolleri yapıldıktan sonra.. Devamı..

MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdalara ve yemlere çoğunlukla çevre kirliliğinden ya da üretim aşamasında makine ve teçhizattan veya ambalajlardan ürünlere bulaşan arsenik,bakır,civa,kadmiyum,kalay,kurşun vb. ağır metaller pota.. Devamı..

KALINTI ANALİZ LABORATUVARI

Kalıntı: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde; Herhangi bir amaçla uygulanan,   Uygulama sonrasındaki koşullara bağlı olarak ya da olmayarakbozunan veya bo.. Devamı..

KATKI ANALİZ LABORATUVARI

Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, Besleyici değeri olan / olmayan, Teknolojik bir amaç doğrultusunda  ilave edilen, üretim,.. Devamı..

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdalarımızın temel bileşenleri (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, vb.),  besin ve enerji değeri, biberdeki acılık maddesinin (kapsaisin) miktarı, bal kalite analizleri, zeytinyağı kalite analizleri ile, ürüne has .. Devamı..

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Uzmanlık isteyen, tecrübe ve yorum gerektiren fiziksel muayene ve kontroller, özel eğitim ve yetenek gerektiren duyusal analizler gibi spesifik konular ile raf ömrü .. Devamı..

TOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Görüşüne göre; Dünya’daki gıdaların %20’sinden fazlası mikotoksin içermektedir!Bu nedenle, Avrupa Birliği ülkelerinde oldu.. Devamı..

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

GDO; genetik materyalin değiştirilmesi ve geri dönüşsüz bir müdahale olarak gıdalara farklı özellikler katılmasıdır. GDO her ne kadar; Dünya’da hızla artan nüfus oranı, ve buna bağlı .. Devamı..

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

İleri teknoloji kullanılarak hazırlanmış CleanRoom Teknolojisine göre dizayn edilmiş mikrobiyoloji labor.. Devamı..

DİOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Klorlu organik kirlilikler olarak bilinen ve daha çok sanayi atıklarının yanmasıyla açığa çıkan dioksinlerintoprak, yem ve g.. Devamı..

TAGEM

Toksikolojik Testlerin Glp Şartlarında Yapılabilirliğinin Araştırılması" ile ilgili projemizin hayata geçmesi için bilimsel ve ekonomik desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımızın gözde kurumu o.. Devamı..


Tavsiye Edilen Analizler

Bilim dünyasındaki global değişiklikleri takip edip, hedeflerimizi yerine getrmek için sürekli bir çaba gösterirken, aynı zamanda işimize duyduğumuz tutku, sahip olduğumuz sürekli gelişim ilkemiz ile, kalitemizden ödün vermeden doğru, güvenilir ve tarafsız deney hizmet sağlayıp, araşırma ve geliştrme çalışmalarının devamlılığını sağlıyoruz.

Laboratuvar Yetkinliği

81 ilde numune alım hizmeti için destek sağlayabilen saha ekiplerimiz ile,Türkiye’nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş gıda analiz ihtiyaçlarını karşılayan en büyük laboratuvarı olarak ‘’sürekli gelişim’’ ilkemizden ödün vermeden, sağlığınız için araştırıyor ve çalışıyoruz.

Analiz Talebi Gönderin

İşimize duyduğumuz tutku ve sahip olduğumuz sürekli gelişim ilkemizden ödün vermeden doğru,güvenilir ve tarafsız deney hizmeti sunuyoruz. Siz de analizleriniz için talep gönderebilirsiniz.