NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA

NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA

Numuneler ambalaj, miktar ve evrak yönünden kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilir ve müşteri gizliliği prensibi göz önünde tutularak kayıt altına alınır.

Numunelerinizi; koşulların uygunluğuna bağlı olarak; ilgili alanda yetkili personellerimiz ve frigorifik özellikli araçlarımız ile işletmenizden alabileceğimiz gibi, laboratuvarımıza kargo ile ulaştırabilir ya da doğrudan laboratuvarımıza sizler getirerek misafirimiz olabilirsiniz.

Numuneler ambalaj, miktar ve evrak yönünden kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilir ve müşteri gizliliği prensibi göz önünde tutularak kayıt altına alınır.

 

 

Analizlerinizin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi adına,

ü  Numune istenilen analizlere yetecek, numunenin alındığı partiyi temsil edecek, ve mümkünse analiz tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.

ü  Yapılacak analiz türüne göre numune miktarı değişmekle birlikte, genel olarak katı ürünlerde minimum 500 g, sıvılarda minimum 500 ml ürün talep edilir.

ü  Ambalajı kusurlu, kirli numuneler kabul edilmez. Mümkünse analize getirilen tüm numuneler orijinal veyadökülme, akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir.

ü  Işıktan etkilenen analiz sonuçları için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır

ü  Rutubet ya da veya kuru madde analizi yapılacak olan numuneler, mutlaka orjinal ambalajında veyenumunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda laboratuvara getirilmelidir.

ü  Mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler orjinal kapalı ambalajında ya da steril kap içerisinde getirilmelidir.

ü  Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir ile uygun kaplarda getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır.

 

İlgili laboratuvar birimi tarafından tamamlanan analiz sonuçları, numune takip sistemi üzerinden Numune Kabul ve Rapor Düzenleme birimine ulaştırılır. Elde edilen analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uygun olup olmadığının değerlendirilmesini takiben, analiz raporu, analiz talep formunda yer alan iletişim bilgisi ile paylaşılır.

 

Analiz hizmetini sağlıklı gerçekleştirebilmemiz ve hızlı şekilde sağlayabilmemiz için;

ü  Numunenin partiyi temsil etmesi ve yeterli miktarda olması,

ü  Laboratuvara, uygun ambalaj ve koşullarda iletilmesi

ü  Ve analiz talep formunun laboratuvara açık bir şekilde iletilmesi önemlidir.

Analiz talep formu için tıklayınız. (Analiz talep formunun pdf hali mail ekinde yer alıyor. Word formatını paylaşacağız.)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI

İçerik güncellemesi devam ediyor Devamı..

ARGE BİRİMİ

İçerik güncellemesi devam ediyor. Devamı..

NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA

Numuneler ambalaj, miktar ve evrak yönünden kontrolleri yapıldıktan sonra.. Devamı..

MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdalara ve yemlere çoğunlukla çevre kirliliğinden ya da üretim aşamasında makine ve teçhizattan veya ambalajlardan ürünlere bulaşan arsenik,bakır,civa,kadmiyum,kalay,kurşun vb. ağır metaller pota.. Devamı..

KALINTI ANALİZ LABORATUVARI

Kalıntı: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde; Herhangi bir amaçla uygulanan,   Uygulama sonrasındaki koşullara bağlı olarak ya da olmayarakbozunan veya bo.. Devamı..

KATKI ANALİZ LABORATUVARI

Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, Besleyici değeri olan / olmayan, Teknolojik bir amaç doğrultusunda  ilave edilen, üretim,.. Devamı..

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdalarımızın temel bileşenleri (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, vb.),  besin ve enerji değeri, biberdeki acılık maddesinin (kapsaisin) miktarı, bal kalite analizleri, zeytinyağı kalite analizleri ile, ürüne has .. Devamı..

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Uzmanlık isteyen, tecrübe ve yorum gerektiren fiziksel muayene ve kontroller, özel eğitim ve yetenek gerektiren duyusal analizler gibi spesifik konular ile raf ömrü .. Devamı..

TOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Görüşüne göre; Dünya’daki gıdaların %20’sinden fazlası mikotoksin içermektedir!Bu nedenle, Avrupa Birliği ülkelerinde oldu.. Devamı..

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

GDO; genetik materyalin değiştirilmesi ve geri dönüşsüz bir müdahale olarak gıdalara farklı özellikler katılmasıdır. GDO her ne kadar; Dünya’da hızla artan nüfus oranı, ve buna bağlı .. Devamı..

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

İleri teknoloji kullanılarak hazırlanmış CleanRoom Teknolojisine göre dizayn edilmiş mikrobiyoloji labor.. Devamı..

DİOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Klorlu organik kirlilikler olarak bilinen ve daha çok sanayi atıklarının yanmasıyla açığa çıkan dioksinlerintoprak, yem ve g.. Devamı..

TAGEM

Toksikolojik Testlerin Glp Şartlarında Yapılabilirliğinin Araştırılması" ile ilgili projemizin hayata geçmesi için bilimsel ve ekonomik desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımızın gözde kurumu o.. Devamı..


Tavsiye Edilen Analizler

Bilim dünyasındaki global değişiklikleri takip edip, hedeflerimizi yerine getrmek için sürekli bir çaba gösterirken, aynı zamanda işimize duyduğumuz tutku, sahip olduğumuz sürekli gelişim ilkemiz ile, kalitemizden ödün vermeden doğru, güvenilir ve tarafsız deney hizmet sağlayıp, araşırma ve geliştrme çalışmalarının devamlılığını sağlıyoruz.

Laboratuvar Yetkinliği

81 ilde numune alım hizmeti için destek sağlayabilen saha ekiplerimiz ile,Türkiye’nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş gıda analiz ihtiyaçlarını karşılayan en büyük laboratuvarı olarak ‘’sürekli gelişim’’ ilkemizden ödün vermeden, sağlığınız için araştırıyor ve çalışıyoruz.

Analiz Talebi Gönderin

İşimize duyduğumuz tutku ve sahip olduğumuz sürekli gelişim ilkemizden ödün vermeden doğru,güvenilir ve tarafsız deney hizmeti sunuyoruz. Siz de analizleriniz için talep gönderebilirsiniz.