Biyosidal

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Biyosidal Ürünler

Sia Analiz

Biyosidal Ürünler

Biyosidal ürünler, insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı organizmalar ile doğal veya imal edilmiş malzemelere zarar veren organizmaları karşılaştırmak için gereklidir. Zararlı organizmalar arasında böcekler, fareler, bakteriler, küfler ve diğerleri bulunur. Biyosidal ürünler, içsel özellikleri ve kullanım şekilleri nedeniyle insanlar, hayvanlar ve çevre için risk oluşturabilir.

31 Aralık 2009 tarihinde, Türkiye Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanmış ve biyosidal ürünlerin piyasaya arzına ilişkin 16 Şubat 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 98/8 / EC sayılı Direktifi ile uyumlu hale getirilmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği 98/8 / EC Direktifi ve 528/2012 / EU Yönetmeliğine paralel olarak 2013 yılında “28939 Numaralı Biyosidal Ürünler” düzeltmesi ile yayımlanmış ve son değişiklik 12 Mart 2020 No: 31066 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sia Analiz Laboratuvarları olarak, yüksek teknoloji cihaz altyapısı ve konusunda uzman kadromuz ile Biyosidal Ürünlerin Analizlerini GLP normlarında gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm ürün grupları için Mikrobiyolojik Testler, Kimyasal Testler, Fiziksel Testler ve Hücre Kültürü çalışmaları 2021 yılında hizmete başlayacaktır.