Ağır Metal & Mineral Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Ağır Metal & Mineral Analiz Laboratuvarı

LABORATUVARLAR

Ağır Metal & Mineral Analiz Laboratuvarı

Gıdalara ve yemlere çoğunlukla çevre kirliliğinden ya da üretim aşamasında makine ve teçhizattan veya ambalajlardan ürünlere bulaşan arsenik, bakır, cıva, kadmiyum, kalay, kurşun vb. ağır metaller potansiyel birer kanserojendirler. Özellikle hızlı endüstrileşme faaliyetleri nedeniyle çevresel kirlenme riskleri çoğalmaktadır. Bu yüzden ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenen limitlerin aşılıp aşılmadığının sıklıkla denetlenmesi gerekmektedir.

Sia Analiz Laboratuvarları

Ağır Metal & Mineral Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Ağır Metal & Mineral Analiz Laboratuvarı’nda verdiğimiz hizmetler…

Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi Akreditasyon
* Element Tayini (Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Arsenik (As), Kalay (Sn), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Demir (Fe), Krom (Cr), Fosfor (P), Aluminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Antimon(Sb), Bor (B)) Gıda ve gıda katkı maddeleri, Yem ve yem katkı maddeleri, Kullanım suyu 1-5 iş günü Akredite
Meyve Oranı / Pulp Oranı Meyve Suları 1-5 iş günü