Pyrrolizidine alkaloids (PA) / Tropane Alkaloids (TA) Analizi

Sia Analiz Laboratuvarları
Sia Analiz PA

Sia Analiz Laboratuvarları

Toksin Analiz Laboratuvarı

LABORATUVARLAR

Toksin Analiz Laboratuvarı

Pirolizidin alkaloidleri (PA)

Doğal olarak bitkiler tarafından otçullara karşı bir savunma mekanizması olarak üretilen ve temel olarak pirolizidinin kimyasal yapısında olan alkaloidlerdir. 6.000’den fazla bitkide 660’tan fazla PA ve PA N-oksit tanımlanmıştır ve bunların yaklaşık yarısı hepatotoksisite sergilemektedir. Boraginaceae, Asteraceae, Orchidaceae ve Fabaceae familyalarındaki bitkilerde sıklıkla bulunurlar; Convolvulaceae, Poaceae ve Lamiaceae’deki en az bir türde bulunmaktadırlar. Dünyadaki çiçekli bitkilerin % 3’ünün pirolizidin alkaloidleri içerdiği tahmin edilmektedir. Bal, tahıllar, süt, sakatat ve yumurta pirolizidin alkaloidleri içermektedir.

Doymamış pirolizidin alkaloidleri hepatotoksiktir, yani karaciğere zarar verir.PA’lar ayrıca hepatik veno-tıkayıcı hastalığa ve karaciğer kanserine neden olur. PA’lar tümörijeniktir. PA tüketimiyle ilişkili hastalık, pirolizidin alkaloidoz olarak bilinir.

Endişe verici olan, PA içeren şifalı bitkilerin, özellikle Batı’da hodan yaprağı, karakafes ve öksürük otu ve bazı Çin şifalı otlarının kullanımıyla ilişkili sağlık riskidir.

Bazı geviş getiren hayvanlar, örneğin sığırlar, pirolizidin alkaloidleri içeren bitkilerle beslendiklerinde karaciğer enzim aktivitelerinde hiçbir değişiklik veya herhangi bir klinik zehirlenme belirtisi göstermezler.Yine de Avustralya’da yapılan çalışmalar toksisite olabileceğini göstermiştir.Koyun, keçi ve sığırların çok daha dirençli oldukları ve çok daha yüksek PA dozlarını tolere ettikleri, bunun PA’yı yok eden rumen mikropları yoluyla kapsamlı detoksifikasyona bağlı olduğu düşünülmektedir. Erkekler; kadınlardan, fetüslerden ve çocuklardan daha duyarlı tepki verirler.

PA ayrıca Utetheisa ornatrix gibi bazı organizmalar için bir savunma mekanizması olarak kullanılır. Utetheisa ornatrix tırtılları bu toksinleri besin bitkilerinden alır ve avcılar için caydırıcı olarak kullanır. PA’lar onları doğal düşmanlarının çoğundan korur. Toksinler, yetişkin güvelere dönüştüklerinde bile bu organizmalarda kalır ve onları yetişkinlik dönemleri boyunca korumaya devam eder.

 

Tropan alkaloidleri (TA)

Kimyasal yapılarında bir tropan halkası içeren bir bisiklik  alkaloidler ve ikincil metabolitler sınıfıdır.Tropan alkaloidleri, Solanaceae bitki ailesinin birçok üyesinde doğal olarak bulunur. Bazı tropan alkaloidleri farmakolojik özelliklere sahiptir ve antikolinerjik veya uyarıcı olarak işlev görebilir.

Sia Analiz Laboratuvarları

Toksin Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Toksin Analiz Laboratuvarı’nda verdiğimiz hizmetler…

Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi Akreditasyon
Toplam Pyrrolizidine alkaloids (PA) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Echimidine (Em) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Echimidine-N-oxide (EmN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Erucifoline (Er) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Erucifoline-N-oxide (ErN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Europine (Eu) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Europine-N-oxide (EuN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Heliotrine (Hn) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Heliotrine-N-oxide (HnN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Intermedine (Im) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Intermedine-N-oxide ve Indicine-N-oxide toplamı Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Jacobine (Jb) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Jacobine-N-oxide (JbN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Lasiocarpine (Lc) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Lasiocarpine-N-oxide (LcN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Lycopsamine ve Indicine toplamı Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Lycopsamine-N-oxide (LaN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Monocrotaline (Mc) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Monocrotaline-N-oxide (McN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Retrorsine (Re) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Retrorsine-N-oxide (ReN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Senecionine (Sc) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Senecionine-N-oxide (ScN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Seneciphylline (Sp) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Seneciphylline-N-oxide (SpN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Senecivernine (Sv) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Senecivernine-N-oxide (SvN) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Senkirkine (Sk) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Trichodesmine (Td) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi Akreditasyon
Toplam Tropane Alkaloids (TA) Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Aminobenztropine Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Nortopinonehidrochloride Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Tropane Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Tropine Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite
Tropinone Gıda / Yem 1-5 iş günü Akredite