Yüksek Polarlı Pestisitler

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

LABORATUVARLAR

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Kalıntı / Bulaşan Nedir?
Kalıntı: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde;
Herhangi bir amaçla uygulanan,
Uygulama sonrasındaki koşullara bağlı olarak ya da olmayarak bozulan veya bozulmadan kalan,
Üründe kalan son miktarı kontrol edilmesi gereken maddeler kalıntı olarak adlandırılır.

Bulaşan: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde;
• Çevre veya üretim-işleme-depolama alanı, vb. ile gıdayı kirleten,
• Üründe bulunması istenmeyen ve genellikle zararlı/toksik etkilere sahip bulaşılardır.
Başlıca Kalıntı ve Bulaşanlar Neler?
• Tarım/Veteriner ilaçları (kalıntı),
• Hormonlar (kalıntı)
• Ağır metaller (bulaşan)
• Ambalaj materyallerinden ürüne geçen maddeler (bulaşan),
• Dioksin, furan, PCB, vb.(bulaşan) başlıcalarıdır.

Tarımda ve hayvancılıkta karşılaşılan en önemli sorunların başında bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları, veteriner ilaçları, hormonlar, antibiyotikler ve bunların türevleri yer almaktadır. Gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da belirlenen yasal limitlerin aşılması sonucunda bitkilerde ve hayvansal ürünlerde tarım ilaçları, veteriner ilaçları, hormonlar, antibiyotikler kalıntı bırakmakta ve bu durum hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Bu tür kalıntıların tespit edilmesi yüksek bir teknolojik yatırımı beraberinde getirmektedir

Sia Analiz

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Kalıntı Analiz Laboratuvarı’nda verdiğimiz hizmetler…

GIDA
Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi Akreditasyon
Yüksek Polariteli Pestisitlerin Tayini Yüksek Su İçerikli Gıdalar, Yüksek Yağ, Çok Düşük Su İçeren Gıdalar, Yüksek Yağ ve Orta Düzeyde Su İçeren Gıdalar, Yüksek Nişasta ve/veya Protein Düşük Su ve Yağ İçeren Gıdalar, Yüksek Asit ve Yüksek Su İçeren Gıdalar, Yüksek Şeker Düşük Su İçeren
Gıdalar, “
1-5 iş günü Akredite
Cyanuric Acid Akredite
Ethephon Akredite
Fosetyl Al Akredite
Glufosinate-ammonium Akredite
Glyphosate Akredite
Phosphonic Acid Akredite
Fosetyl-Al (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as fosetyl)
YEM
Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi Akreditasyon
Yüksek Polariteli Pestisitlerin Tayini Zor ve Özgün Ürünler 1-5 iş günü Akredite
Glufosinate-ammonium Akredite
Glyphosate Akredite