Pestisit Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Pestisit Laboratuvarları

Sia Analiz

Pestisit Laboratuvarları

Akut Toksikolojik (Six Pack) Testler

Bitki Koruma Ürünlerinin ruhsatlandırılması için gerekli olan Akut Toksikolojik (Six Pack) Testler Laboratuvarımızda OECD İLU (GLP) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu testler;

Akut Oral Toksisite Testi

Akut Dermal Toksisite Testi

Akut İnhalasyon Toksisite Testi

Akut Dermal İrritasyon/Korozyon Testi

Akut Göz İrritasyon/Korozyon Testi

Deri Hassasiyet Testi

 

Akut Toksikolojik (Six Pack) Testlerin yanında Laboratuvarımızda OECD İLU (GLP) kapsamında ürünlerin 5 batch analizleri de dahil olmak üzere fizikokimyasal testleri ile birlikte stabilite testleri de gerçekleştirilmektedir. İLU (GLP) kapsamında gerçekleştirdiğimiz analizlerden bazıları aşağıda verilmiştir;

5 Batch Analizi

İmpürite Tayini

Aktif Madde Analizi (GC, HPLC, AAS, GC-MSMS, LC-MSMS, UV/VIS)

Stabilite (Raf Ömrü) Tayini

pH Tayini

Viskozite Tayini

Yoğunluk Tayini

Erime / Kaynama Noktası Tayini

Buhar Basıncı

Fiziksel Görünüş Testleri

Kalıcı Köpüklenme

Suda Çözünürlük

Organik Maddede Çözünürlük

Parlama Noktası Tayini

Partikül Büyüklüğü

Asidite/ Alkalinite

Islanabilirlik

Dağılabilirlik

Islak Elek Tayini

Emülsiyon Stabilitesi

Solüsyon Stabilitesi

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibat kurun.