Toksikoloji

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Toksikoloji

Sia Analiz

Toksikoloji

Toksikoloji Laboratuvarımız

Sia Analiz Laboratuvarları bünyesindeki toksikoloji laboratuvarımız, İyi Laboratuvar Uygulamaları kapsamında hizmet vermekte olup, merkezimizdeki odalarımız en son teknoloji otomasyon sistemleri ve sensörler ile oda sıcaklıkları, nem ve hava kalitesi gibi parametreler 24 saat boyunca takip edilmekte ve kayıt altında tutulmaktadır.

Akut Toksisite

Akut toksisite çalışmaları, bir maddenin tek bir dozda veya 24 saatten daha kısa sürelerde çoklu dozlarda oral, dermal veya solunum yoluyla uygulanmasından sonra ortaya çıkan advers etkileri değerlendirir.

Sia Analiz Laboratuvarı olarak geniş deneyimi sayesinde, kapsamlı uygulama yolları, test yöntemleri ve tür seçimi yapılarak, akut toksisite çalışmaları sunma ve müşterilerimize kazara gerçekleşebilecek insan maruziyetine ilişkin bilinçli kararlar vermek için doğru veriler sunma pozisyonundayız.

Tüm çalışmalar OECD gibi küresel düzenleyici yönergelere göre yapılmaktadır.

Akut toksisite çalışmaları, bir test öğesinin tehlikeli özellikleri hakkında bilgi sağlar ve küresel olarak uyumlaştırılmış kimyasalların sınıflandırma ve etiketleme sistemine (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) göre sınıflandırılmasına izin verir

Sia Analiz Laboratuvarlarının toksikoloji tesisleri, iyi laboratuvar uygulamaları (Good Laboratory Practice) kapsamında deneysel hayvan maruziyet çalışmaları yapma yetkisine sahiptir.

Six-Pack Toksikoloji Çalışmaları

Akut sistemik toksisiteyi, (solunum, oral, dermal, göz) değerlendiren testler bataryası, genellikle “Six- Pack” olarak adlandırılır.

Sia Analiz Laboratuvarları, akut toksisite testleri için düzenleyici gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmış in vitro toksikoloji çalışmaları ile birlikte in vivo akut toksikoloji testinden oluşan “six-pack” toksikoloji testlerini sunmaktadır.

Bu testler, farklı uygulama yollarıyla bir test maddesine kısa süreli maruziyetten kaynaklanabilecek sağlık tehlikeleri hakkında bilgi sağlamaktadır.

Akut toksisite çalışmaları:

  • Oral Toksisite
  • Dermal Toksisite
  • Solunum Toksisitesi
  • Deri Hassasiyeti
  • Dermal İritasyon
  • Göz İritasyon

Tecrübelerimiz

Sia Analiz Laboratuvarları olarak müşterilerimizle yakın çalışmak, çözümler bulmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman esnek ve duyarlı olan, sektördeki en deneyimli ve yetenekli beyinlerden bazılarını istihdam etmektedir. Karmaşık genel toksikoloji çalışmaları ile ilgili yıllara dayanan deneyimleri ve beklenmedik sorunlara yanıt verme yetenekleri, sağlam ve mevzuata uygun veriler elde edeceğiniz ve kayıt sürecinizi takip edip ilerleyebileceğiniz bir süreç sunmaktadır.