Site içi arama

AMES Mutasyon Testi

AMES Mutasyon Testi

Sia Analiz

AMES Testi

AMES- Bakteri Revers Mutasyon Testi (OECD 471) tıbbi cihazlardan hazırlanmış olan polar ve/ veya apolar ekstraktın metabolik aktivasyon maddesi olan S9 varlığında veya yokluğunda mutant Salmonella typhimurium bakteri suşlarındaki mutasyonları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir. Pozitif ve negatif kontrollere göre istatiksel fark araştırılır.

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.