Site içi arama

Stabilite Testleri

Stabilite Testleri

Sia Analiz

Stabilite Testleri

Stabilite testlerinin temel amacı ürünün raf ömrünün belirlenmesi veya doğrulanması olan önemli test işlemlerinden biridir. Stabilite testleri, firmaların ürünleri hakkında bilgi sahibi olabildikleri ve tüketicinin ürünü satın alırken dikkat ettikleri bir konudur. Stabilite testi; çevre koşullarının ürün kalitesine etkilerini, ürün depolama gereksinimlerini, son kullanma tarihini belirlemek, ürün için talep edilen raf ömrünü (hızlandırılmış, uzun süreli) göstermek ve ambalajı açılmış ürünler için destekleyici verileri sağlayan kararlılık çalışmalarını ifade etmektedir.

Biyosidal ulusal ve uluslararası ruhsata veya gereksinimlerine uygun olarak esas spesifikasyonu ile uyumlu olduğunu gösterir uluslararası kabul görecek standartlara sahip laboratuvarımızda OECD İLU (GLP) kapsamında Fiziksel-Kimyasal Analiz laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Ürünlerinin stabilitesi; kısa süreli stabilite, uzun süreli stabilite, açık ambalaj stabilite testleri olarak 3 farklı test yöntemi ile belirlenebilir.

 

Stabilite yöntemleri renk, koku, görünüş, pH değeri, viskozitesi. gibi parametrelerdeki değişimleri gözlemlenmektedir. Her ürün için genel sıcaklık, süre gibi kriterler belirlenir ve süreç içerisindeki değişim gözlemlenir. Stabilite testleri sonucunda ürünler için depolama şartları, ambalaj seçimleri konusunda bilgi sahibi olunabilir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.