Site içi arama

Dermal İrritasyon/ Korozyon Testleri

Dermal İrritasyon/ Korozyon Testleri

Sia Analiz

Dermal İrritasyon/ Korozyon Testleri

Test maddesinin deri yüzeyine uygulanması neticesinde deride şekillenebilecek muhtemel irritasyon/ korozyon etkileri değerlendirilir.

Deri irritasyon testleri, TÜRKAK GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) kapsamında akredite olan laboratuvarımızda, uluslararası geçerli test yönergelerine göre yürütülmektedir.