Site içi arama

Fiziko-Kimyasal Testler

Fiziko-Kimyasal Testler

Sia Analiz

Fiziko-Kimyasal Testler

Bitki koruma ürününün spesifikasyonu ile uyumlu olduğunu gösterir uluslararası kabul görecek standartlara sahip laboratuvarımızda OECD İLU (GLP) kapsamında Fiziksel-Kimyasal Analizler “Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides” ve “Guidance Document For The Generation And Evaluation of Data On The Physical, Chemical And Technical Properties of Plant Protection Products Under Regulatıon (EC) No. 1107/2009” direktiflerine ve metotlarına göre Türkiye’de bir ilk olarak uluslararası geçerli OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Prensiplerine uygun, siz paydaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bitki koruma ürününün GLP şartlarında analizleri gerçekleştirmektedir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Fiziksel Özellikler/ Appearance

ASTM D-1535

Physical State-Colour

ASTM D-1544

Emülsiyonlaştırma Emülsiyonun yeteneği ve kararlılığı /Emulsifiability and stability of the emulsion

MT 36.3

Akışkanlık/ Flowability

MT 172

Toz içeriği/ Dust content

MT 171

Granüllerin Aşınma Direnci/ Attrition Resistance Of Granules

MT 178

Partikül Büyüklüğü Islak Elek/ Particle Size Determination (Wet Sieve)

MT 185

Parçacık boyutu dağılımı /Particle size distribution

MT 170

Kendiliğinden Dağılma/ Spontaneity of Dispersion

MT 160
MT 174

Çözünme derecesi ve seyreltme kararlılığı/ Degree of dissolution and dilution stability

MT 179
MT 41
MT 196

Dağılım Kararlılığı/ Dispersion Stability

MT 180

Süspansiyon Kabiliyeti / Suspensibility

MT 184

Erime Noktası/ Melting Point Determination

OECD 102

Kaynama Noktası/ Boiling Point Determination

OECD 103

Islanabilirlik/ Wettability

MT 53.3

Kalıcı Köpüklenme/ Persistent Foam

MT 47.3

Hızlandırılmış Stabilite/Accelerated Storage Procedure

MT 46.4

Soğuk Stabilite Testi/ Cold Stability Testing

MT 39.3

Bağıl Yoğunluk/ Relative density

OECD 109

Kütle yoğunluğu/ Bulk density

MT 186

Asidite-Alkalinite /Acidity-Alkalinity

OECD 122

Viskozite/ Viscosity

OECD 114

Parlama Noktası/ Flash Point

A9

pH

OECD 122

Dökülebilirlik/ Pourability

MT 148

Tozluluk/ Dustability

MT 34

Tohum Adhezyonu/ Adherence and Distribution to Seed

MT 194

Çözünme Derecesi ve Çözelti Kararlılığı/ Degree Of Dissolution And Dilution Stability

MT 179

Pestisit Aktif Madde Tayini/ Determination of Pesticide Active Substance

İlgili Talimat / Related Instruction

Suda Dağılabilen Granüllerin Dağılabilirliği/Dispersibility Of Water Dispersible Granules

MT 174