Site içi arama

Tek Toz Toksikoloji Testleri

Tek Toz Toksikoloji Testleri

Sia Analiz

Tek Toz Toksikoloji Testleri

Akut toksisite testleri, bir kimyasalın veya ürünün tek bir dozunun veya çoklu dozlarının belirli bir yolla (oral, dermal, inhalasyon) 24 saat içinde genel toksik etkilerinin değerlendirilmesi olarak tanımlamaktadır.

Akut sistemik toksisite testleri, test maddesinin oral ve dermal maruziyetinde, test maddesinin miktarına bağlı olarak öldürücü doz (LD50) değeri, inhalasyon yoluyla maruziyette ise öldürücü konsantrasyon (LC50) değeri tayini sağlamaktadır. Öldürücü doz (LD50) veya öldürücü konsantrasyon (LC50), testte kullanılan laboratuvar hayvanlarının %50’sinde öldürücü etkiye neden olan test maddesi miktarı olarak tanımlanır.

GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları), organizasyonel prosesler, non-klinik sağlık ve çevre güvenlik çalışmalarının planlanması, yapılması, monitorizasyonu, kayıtlarının tutulması, arşivlenmesi ve rapor edilmesi ile ilgili kalite sistemi olarak tanımlanmaktadır. GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları), bir laboratuvarda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların güvenilirliğini, tekrarlanabilirliğini ve denetlenebilirliğini sağlamaktadır.

SİA Analiz Laboratuvarları olarak kimyasalların (endüstriyel kimyasallar, pestisitler, bitki koruma ürünleri vb.) test edilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde uzman personelce GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermekteyiz.

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.