Site içi arama

Six-Pack Testleri

Six-Pack Testleri

Sia Analiz

Six-Pack Testleri

Akut Sistemik Toksisite

Akut toksisite çalışmaları, bir maddenin tek bir dozda veya 24 saatten daha kısa sürelerde çoklu dozlarda oral, dermal, intraperitoneal veya inhaler olarak uygulanmasından sonra test maddesinin neden olabileceği advers etkilerin değerlendirir.

Akut toksisite çalışmaları, bir test öğesinin tehlikeli özellikleri hakkında bilgi sağlar ve küresel olarak uyumlaştırılmış kimyasalların sınıflandırma ve etiketleme sistemine (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) göre sınıflandırılmasına izin verir.

 

Six-Pack Toksikoloji Çalışmaları

Akut sistemik toksisiteyi, (solunum, oral, dermal, göz) değerlendiren testler bataryası, genellikle “Six- Pack” olarak adlandırılır.

Sia Analiz Laboratuvarları, akut toksisite testleri için düzenleyici gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmış in vitro toksikoloji çalışmaları ile birlikte in vivo akut toksikoloji testinden oluşan “six-pack” toksikoloji testlerini sunmaktadır.

Bu testler, farklı uygulama yollarıyla bir test maddesine kısa süreli maruziyetten kaynaklanabilecek sağlık tehlikeleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu bağlamda SİA Analiz Laboratuvarları olarak GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları)  ilkelerine göre aşağıdaki testleri gerçekleştirmekteyiz;

 

  • Akut Oral Toksisite Testi
  • Akut Dermal Toksisite Testi
  • Akut İnhalasyon Toksisite Testi
  • Akut Dermal İrritasyon/ Korozyon Testi
  • Akut Göz İrritasyon/ Korozyon Testi
  • Sensitizasyon Testi

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.