Site içi arama

Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Koruma Ürünleri

Sia Analiz

Bitki Koruma Ürünleri

Tarımda yeşil devrim olarak belirtilen değişim girdisinin büyük bir parçası olan pestisitler, hem dünyada hem de ülkemizde büyük önem arz etmektedir.

Pestisitler, tarım ürünlerinin veya hayvansal gıdaların üretimi, hasatı, depolanması ve taşınması esnasında zarar veren böcekleri, yabancı otları, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları kontrol etmek veya bunların zararlarını önlemek üzere kullanılan kimyasal madde veya biyolojik ürünlerin tümünü ifade etmektedir.

Pestisit kalıntı analizleri , farklı özelliklerdeki birçok aktif maddenin aynı anda analiz edilmesini gerektiren, son gelişmiş kromatografik cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen ve konusunda uzmanlık gerektiren analizlerdir.

Sia Analiz Laboratuvarları bünyesinde ‘İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının Ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’ kapsamında bitki koruma ürünlerinin kalıntı analiz çalışmaları yapılmaktadır. İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU), klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini tanımlamaktadır. Yapılan çalışmalar Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasa Arzı Hakkında Yönetmelik esasına göre raporlandırılmaktadır.

İyi Laboratuvar Uygulamaları kapsamında test birimlerinin denetlenmesi ve yetkilendirilmesi ‘İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının Ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’ gereğince TÜRKAK tarafından yapılmaktadır. TÜRKAK, Avrupa Birliği ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (EU/OECD) Türkiye’deki İyi Laboratuvar Uygulamaları izleme programından sorumlu tek yasal kurumdur. İLU kapsamında hizmet verilen bütün çalışma analiz raporları EU/OECD ülkelerinde geçerlidir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.