Site içi arama

Uzun Süreli Stabilite Testleri

Uzun Süreli Stabilite Testleri

Sia Analiz

Uzun Süreli Stabilite Testleri

Uzun süreli stabilite testleri Ürünün raf ömrünü belirlemek amacıyla, üretici tarafından beyan edilen depolama sıcaklığında ve belirli bir süre bekletilmesini ifade eden testlerdir.

Ürünün raf ömrü boyunca stabil kalıp kalmayacağını belirlemek için ürün, raf ömrü boyunca, 25 °C’de uzun süreli stabilite testine tabi tutulur. Üretilen ürünün başlangıç spesifikasyonunda belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikleri periyodik olarak analiz edilip kontrol edilerek raf ömrü çalışmaları tamamlanır.