Site içi arama

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

LABORATUVARLAR

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Kalıntı / Bulaşan Nedir?
Kalıntı: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde;
Herhangi bir amaçla uygulanan,
Uygulama sonrasındaki koşullara bağlı olarak ya da olmayarak bozulan veya bozulmadan kalan,
Üründe kalan son miktarı kontrol edilmesi gereken maddeler kalıntı olarak adlandırılır.

Bulaşan: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde;
• Çevre veya üretim-işleme-depolama alanı, vb. ile gıdayı kirleten,
• Üründe bulunması istenmeyen ve genellikle zararlı/toksik etkilere sahip bulaşılardır.
Başlıca Kalıntı ve Bulaşanlar Neler?
• Tarım/Veteriner ilaçları (kalıntı),
• Hormonlar (kalıntı)
• Ağır metaller (bulaşan)
• Ambalaj materyallerinden ürüne geçen maddeler (bulaşan),
• Dioksin, furan, PCB, vb.(bulaşan) başlıcalarıdır.

Tarımda ve hayvancılıkta karşılaşılan en önemli sorunların başında bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları, veteriner ilaçları, hormonlar, antibiyotikler ve bunların türevleri yer almaktadır. Gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da belirlenen yasal limitlerin aşılması sonucunda bitkilerde ve hayvansal ürünlerde tarım ilaçları, veteriner ilaçları, hormonlar, antibiyotikler kalıntı bırakmakta ve bu durum hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Bu tür kalıntıların tespit edilmesi yüksek bir teknolojik yatırımı beraberinde getirmektedir

Sia Analiz Laboratuvarları

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Kalıntı Analiz Laboratuvarı’nda verdiğimiz hizmetler…

Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi Akreditasyon
* Pestisit Standart Multi Tarama – 850 etken madde Gıda 1-5 iş günü Akredite
* Yüksek Polarlı Pestisitler – Glufoshate, Glufoshinate amonium, Cyanuric acid, Etephon, Fosetyl aluminum, Phosponic acid Gıda 1-5 iş günü Akredite
* Dithiocarbamate Grubu Pestisitler – Maneb, Mancozeb, Methiram, Propineb, Thiram, Ziram / Toplam CS2 cinsinden Gıda 1-5 iş günü Akredite
* Aflatoksin M1 Süt ve süt tozu, Bebek Maması Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri, Peynir Altı Suyu Tozu, Buzağı Maması, Peynir, Yoğurt, Dondurma, Tereyağı 1-5 iş günü Akredite
* Aflatoksin B1 Ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Alkollü içecekler, Baharat ve baharat karışımları, bebek küçük çocuk ek gıda, kurutulmuş meyve sebze, sert kabuklu meyve, tahıl ve tahıl içerikli ürünler, kuruyemişler, yağlı tohumlar ve Bunlardan Elde Edilen Ürünler, yemler, Bitkisel Çaylar,  Yeşil Kahve, Kavrulmuş Öğütülmüş Kahve 1-5 iş günü Akredite
* Okratoksin A Alkollü içecekler, Baharat ve baharat karışımları, bebek küçük çocuk ek gıda, bitkisel çay, kurutulmuş meyve sebze, sert kabuklu meyve, tahıl ve tahıl içerikli ürünler, kuruyemişler, yağlı tohumlar ve ürünleri, yemler, Yeşil Kahve, Kavrulmuş Öğütülmüş Kahve 1-5 iş günü Akredite
* Zeralenon (ZON) Bebek küçük çocuk ek gıda, Tahıl ve tahıl içerikli ürünler, yemler 1-5 iş günü Akredite
* Deoksinivalenol (DON) Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, tahıl ve tahıl içerikli ürünler, yemler 1-5 iş günü Akredite
* Fumonisin( FB1+FB2) Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, tahıl ve tahıl içerikli ürünler, yemler 1-5 iş günü Akredite
* Patulin Elma, Elmadan Elde Edilen Ürünler (Meyve Suyu, Meyve Konsantresi, Elma içerikli Kuru Meyveler vb.), Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Bebek Mamaları, Devam Formülleri ve Alkollü İçkiler 1-5 iş günü Akredite
* HT-2 Toksin Tahıllar ve içerikli ürünleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Yemler 1-5 iş günü Akredite
* T-2 Toksin Tahıllar ve içerikli ürünleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Yemler 1-5 iş günü Akredite
*Fumonisin (FB1 + FB2), Tenuazonic acid, Tentoksin (TEN), Aternariol (AOH), Alternariol monometil eter (AME), Altenuene (ALT) analizleri Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler, Baharatlar 1-5 iş günü Akredite
*DAS (diacetoxyscirpenol) analizi Tahıl ve tahıl ürünleri, Yem ve yem katkı madderi 1-5 iş günü Akredite
* Citrinin analizi Tahıl ve tahıl ürünleri, Yem ve yem katkı madderi 1-5 iş günü Akredite
* Pyrrolizidine alkaloids (PA) / Tropane Alkaloids (TA) Analizi Akredite
* Solvent Kalıntı Tayini Gıda ve Yem 1-5 iş günü Akredite
* Naftalin Bal, Petek, arı sütü 1-5 iş günü Akredite
* Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini Gıda ve Bebek Maması, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası ve Devam Formülleri, Kullanım Suyu 1-5 iş günü Akredite
* Akrilamid Tayini Kullanım Suyu, Unlu Manmüller, Kızarmış Patates 1-5 iş günü Akredite
*Biyojenaminlerin Analizi (Cadaverin, Putresin) Su Ürünleri ve Fermente Ürünler (Tarhana, Şarap, Şalgam Suyu, Kefir) Balık Yemlerinde 1-5 iş günü Akredite
*Dioksin, Furan, Dioksin Benzeri PCB, İndikatör PCB Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Küçük Çocuk Ek Gıdaları (Yaş ağırlık üzerinden Gıdalar), Gıdalar (Gram yağ üzerinden verilen Gıdalar), Yemler 1-5 iş günü Akredite
*Boyar madde analizi (Malachite green oxalate, Leucomalachite green, Crystal Violet, Leucocrystal Violet, Methylene blue, Azure A chloride, Azure B) Su ürünleri, Yem 1-5 iş günü Akredite