Site içi arama

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

LABORATUVARLAR

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

İleri teknoloji kullanılarak hazırlanmış CleanRoom Teknolojisine göre dizayn edilmiş mikrobiyoloji laboratuvarımızda, kontaminasyon (bulaşma) riskinin ortadan kaldırıldığı yöntemlerle, doğrudan insan sağlığını etkileyecek risk faktörlerini tespit edip, güvenilir sonuçlar elde ediyoruz.

Sia Analiz Laboratuvarları

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Sia Analiz Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı’nda verdiğimiz hizmetler…

Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Süresi    (D:Doğrulamaya gitmesi halinde analiz süresi) Akreditasyon
* Aerobik Koloni Sayımı Gıda ve yem 3 Gün Akredite
* Bacillus cereus Sayımı Gıda ve yem 2 Gün – D (4 Gün) Akredite
* Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Aranması Gıda ve yem 4 Gün – D (6 Gün) Akredite
* Clostridium perfringens Sayımı Koloni Sayım Tekniği Gıda ve yem 1 Gün – D (2 Gün) Akredite
* Cronobacter spp. Aranması
(ISO 22964)
Gıda ve yem 3 Gün – D (5 Gün) Akredite
* Cronobacter spp. Aranması
(AFNOR BRD 07/22-05/12 RAPID’ Sakazakii Agar-V3)
Süt ve Süt Ürünleri, Bebek Mamaları 2 Gün – D (5 Gün) Akredite
* Escherichia coli Sayımı TS ISO 16649-2 Gıda ve yem 1 Gün Akredite
* Escherichia coli Sayımı ISO 16649-3 Gıda ve yem 1 Gün – D (2 Gün) Akredite
* Escherichia coli O157 Aranması Gıda ve yem 2 Gün – D (3 Gün) Akredite
*Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi) Gıda ve yem 2 Gün Akredite
* Enterobacteriaceae Sayımı Gıda ve yem 1 Gün – D (3 Gün) Akredite
* Enterococcus Sayımı Gıda ve yem 2 Gün Akredite
* Stafilokokal Enterotoksin Tespiti Gıda ve yem 1 Gün Akredite
* Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler) Gıda ve yem 2 Gün Akredite
* Koliform Bakteri Sayımı Gıda ve yem 1 Gün – D (2 Gün) Akredite
* Koliform Bakteri Sayımı (EMS) Gıda ve yem 1-2 Gün – D (3-4 Gün) Akredite
* Küf ve Maya Sayımı Gıda ve yem 5 Gün – D (7 Gün) Akredite
* Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı Gıda ve Yem 3Gün -D (3-5Gün) Akredite
* Listeria monocytogenes Aranması Gıda ve yem 3 Gün -D (6 Gün) Akredite
* Pseudomonas spp. Sayımı Et ve Et Ürünleri 2 Gün Akredite
* Rope sporu sayımı Ekmek mayası 3 Gün Akredite
* Salmonella spp. Aranması Gıda ve yem 3Gün – D (5 Gün) Akredite
* Toplam spesifik mikroorganizma sayısı Yoğurt, Ayran 3Gün Akredite
* Somatik hücre sayımı Çiğ Süt 1 Gün Akredite
* Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı Gıda ve yem 2 Gün Akredite
* Vibrio cholerae Aranması Gıda ve yem 2 Gün – D (4 Gün) Akredite
* Vibrio parahaemolyticus Aranması Gıda ve yem 2 Gün – D (4 Gün) Akredite
*Vibrio spp. (Vibrio vulnificus) Aranması Gıda ve Yem 1-5 Gün Akredite
*Clostridium sporogenes Aranması Gıda 1 Gün Akredite
*Clostridium tyrobutricum Sayımı Süt ve süt ürünleri 7 Gün Akredite
*Fekal Koliform Sayımı Gıda 4 Gün Akredite
*Küf Sayımı (Howard yöntemi) Salça ve Soslar 1-5 Gün Akredite
*Listeria spp. Aranması Gıda ve Yem 1-5 Gün Akredite
*Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı Gıda 2 Gün Akredite
*Osmofilik Maya Sayımı Şeker ve Şekerli ürünler 5 Gün Akredite
*Mezofilik Aerobik Sporlu Bakteri Sayımı Gıda 2 Gün Akredite
*Mezofilik Anaerobik Sporlu Bakteri Aranması Gıda 3 Gün Akredite
*Termofilik Aerobik Sporlu Bakteri Sayımı Gıda 3 Gün Akredite
*Termofilik Anaerobik Sporlu Bakteri Sayımı Gıda 3 Gün Akredite
*Termofilik Aerobik Bakteri Sayımı Gıda 2 Gün Akredite
Sularda Stapylococcus Türlerinin Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 2 Gün Akredite
*Legionella Sayımı Su 1-5 Gün Akredite
*Escherichia coli (E. coli) Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 1 Gün Akredite
*Koliform Bakterilerinin Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 1 Gün –  D (3 Gün) Akredite
*Fekal Enterokokların Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 2 Gün Akredite
Konservede Mikrobiyolojik Analiz Konserve Gıda 18-20 Gün Akredite
Sterilite Kontrolü Süt (UHT) 18-20 Gün Akredite
Ticari Sterilite Kontrolü Konserve gıda 5-10 Gün Akredite
*Pseudomonas aeruginosa Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 2 Gün -D (4-8)Gün) Akredite
*Salmonella spp. Tespiti Kullanım Suları ve Proses Suları 3 Gün -D (5 Gün) Akredite
*Toplam Koloni Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 22 Derece 3 Gün  / 37 Derece 2 Gün Akredite
*Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının  Sayımı Kullanım Suları ve Proses Suları 2Gün Akredite
* Aerobik Koloni Sayımı – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 3 Gün Akredite
* Bacillus cereus Sayımı – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 2 Gün – D (4 Gün) Akredite
* Koliform bakteri Sayımı – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 1 Gün – D (2 Gün) Akredite
* Enterobacteriaceae Sayımı – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 1 Gün – D (3 Gün) Akredite
* Listeria monocytogenes Aranması – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 3 Gün – D (6Gün) Akredite
* Salmonella spp. Aranması – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 3 Gün – D (5Gün) Akredite
* Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı – swab Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey 2 Gün Akredite
*E.coli Sayımı (EMS Yöntemi) – Swab Çevre ve Yüzey Örnekleri 2 Gün Akredite
* Aerobik Koloni Sayımı ( Hızlı) Gıda ve Yem 1-2 Gün Akredite
* Maya-Küf Sayımı( Hızlı) Gıda ve Yem 3 Gün Akredite
* Salmonella spp. Aranması( Hızlı) Gıda ve Yem 2 Gün – D: 4 Gün Akredite
* Listeria monocytogenes Aranması( Hızlı) Gıda ve Yem 2 Gün – D: 4 Gün Akredite
* Rope Sporu Sayımı Ekmek 2 Gün Akredite