Site içi arama

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Sia Analiz

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Biyosidal ürünler etki mekanizmasına göre veya içerdikleri aktif maddeye göre birden fazla türe ayrılmaktadır. Her tür biyosidal ürünün ruhsatlandırması için farklı testlere tabi tutulması gerekir. Biyosidal ürünlerde mikrobiyolojik etkinlik testleri ürünün bakterileri öldürme kapasitesi (bakterisidal), fungusları öldürme kapasitesi (fungusidal), mikobakterileri öldürme kapasitesi (mikobakterisidal) ile ilgili testlerdir.

Mikrobiyoloji analiz laboratuvarımızda biyosidal ürünlerin mikrobiyolojik etkinlik testleri ulusal/uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel, medikal ve umumi alanlarda kullanılan ürünler, insan ve veterinerlik hijyenine yönelik ürünler, içme ve havuz suyu ürünleri gibi biyosidal ürünlerin etkinlik testleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda OECD İLU (GLP) kapsamında yaptığımız mikrobiyolojik analizlerden bazıları aşağıdadır;

  • Bakterisidal etkinlik testleri
  • Fungisidal etkinlik testleri
  • Sporisidal etkinlik testleri
  • Mikobakterisidal etkinlik testleri
  • Virusidal Etkinlik Testi

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.