MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji

İleri teknoloji kullanılarak hazırlanmış CleanRoom Teknolojisine göre dizayn edilmiş mikrobiyoloji laboratuvarımızda, kontaminasyon (bulaşma) riskinin ortadan kaldırıldığı yöntemlerle, doğrudan insan sağlığını etkileyecek risk faktörlerini tespit edip, güvenilir sonuçlar elde ediyoruz.

Analiz adı

Ürün grubu

Analiz süresi (iş günü)

Aerobik koloni sayımı

Tüm gıdalar

2-3 gün

B. cereus sayımı

Tüm gıdalar

2 gün

Clostriidiumperfringens Sayımı

Tüm gıdalar

2-3 gün

Cronobactersakazakii Aranması

Süt ve süt içeren ürünler

1-4 gün

Enterobacteriaceae sayımı

Tüm gıdalar ve tüm yemler

1 gün

E. coli O157(H7) Aranması

Tüm gıdalar

2-3 gün

E. coli, Koliform, FekalKoliform Sayımı

Tüm gıdalar

2-3 gün

Koagülaz pozitif stafilokok (StaphylococcusAureus) Sayımı

Tüm gıdalar

2-3 gün

Koliform bakteri sayımı

Tüm gıdalar

2-3 gün

Listeriamonocytogenes Aranması

Tüm gıdalar

2-4 gün

Maya ve küf sayımı

Tüm gıdalar

3-7 gün

Salmonella aranması

Tüm gıdalar ve tüm yemler

1-3 gün

Sülfüt indirgeyen anaerobbakeri sayımı

Tüm gıdalar

2-3 gün

Termofilikcampylobacteraranması

Tüm gıdalar

2-4 gün

Vibriochloerae ve Vibrioparahemolyticus Aranması

Su ürünleri (balıkçıllık ürünleri)

3-4 gün

DİOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Klorlu organik kirlilikler olarak bilinen ve daha çok sanayi atıklarının yanmasıyla açığa çıkan dioksinlerintoprak, yem ve g.. Devamı..

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

İleri teknoloji kullanılarak hazırlanmış CleanRoom Teknolojisine göre dizayn edilmiş mikrobiyoloji labor.. Devamı..

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

GDO; genetik materyalin değiştirilmesi ve geri dönüşsüz bir müdahale olarak gıdalara farklı özellikler katılmasıdır. GDO her ne kadar; Dünya’da hızla artan nüfus oranı, ve buna bağlı .. Devamı..

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Uzmanlık isteyen, tecrübe ve yorum gerektiren fiziksel muayene ve kontroller, özel eğitim ve yetenek gerektiren duyusal analizler gibi spesifik konular ile raf ömrü .. Devamı..

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdalarımızın temel bileşenleri (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, vb.),  besin ve enerji değeri, biberdeki acılık maddesinin (kapsaisin) miktarı, bal kalite analizleri, zeytinyağı kalite analizleri ile, ürüne has .. Devamı..

KATKI ANALİZ LABORATUVARI

Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, Besleyici değeri olan / olmayan, Teknolojik bir amaç doğrultusunda  ilave edilen, üretim,.. Devamı..

KALINTI ANALİZ LABORATUVARI

Kalıntı: Gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde; Herhangi bir amaçla uygulanan,   Uygulama sonrasındaki koşullara bağlı olarak ya da olmayarakbozunan veya bo.. Devamı..

MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI

Gıdalara ve yemlere çoğunlukla çevre kirliliğinden ya da üretim aşamasında makine ve teçhizattan veya ambalajlardan ürünlere bulaşan arsenik,bakır,civa,kadmiyum,kalay,kurşun vb. ağır metaller pota.. Devamı..

TOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Görüşüne göre; Dünya’daki gıdaların %20’sinden fazlası mikotoksin içermektedir!Bu nedenle, Avrupa Birliği ülkelerinde oldu.. Devamı..

NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA

Numuneler ambalaj, miktar ve evrak yönünden kontrolleri yapıldıktan sonra.. Devamı..

ARGE BİRİMİ

İçerik güncellemesi devam ediyor. Devamı..

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI

İçerik güncellemesi devam ediyor Devamı..


Tavsiye Edilen Analizler

Bilim dünyasındaki global değişiklikleri takip edip, hedeflerimizi yerine getrmek için sürekli bir çaba gösterirken, aynı zamanda işimize duyduğumuz tutku, sahip olduğumuz sürekli gelişim ilkemiz ile, kalitemizden ödün vermeden doğru, güvenilir ve tarafsız deney hizmet sağlayıp, araşırma ve geliştrme çalışmalarının devamlılığını sağlıyoruz.

Laboratuvar Yetkinliği

81 ilde numune alım hizmeti için destek sağlayabilen saha ekiplerimiz ile,Türkiye’nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş gıda analiz ihtiyaçlarını karşılayan en büyük laboratuvarı olarak ‘’sürekli gelişim’’ ilkemizden ödün vermeden, sağlığınız için araştırıyor ve çalışıyoruz.

Analiz Talebi Gönderin

İşimize duyduğumuz tutku ve sahip olduğumuz sürekli gelişim ilkemizden ödün vermeden doğru,güvenilir ve tarafsız deney hizmeti sunuyoruz. Siz de analizleriniz için talep gönderebilirsiniz.