Bitki Koruma Ürünleri

Sia Analiz Laboratuvarları

Sia Analiz Laboratuvarları

Bitki Koruma Ürünleri

Sia Analiz

Bitki Koruma Ürünleri

Sia Analiz Laboratuvarı olarak Bitki Koruma Ürün gruplarında Türkiye’de ilk defa GLP şartlarında analiz hizmeti sunmak için aşağıdaki testler için hazırlıklarımız devam etmektedir.

Formülasyondaki içeriğinin belirlenmesi ile etkin maddenin kimliğinin doğrulanması

Fiziko-kimyasal özelliklerin test edilmesi

Bitki koruma ürünlerinin belirli sıcaklıklarda ve formüle edilmiş ürünlerin raf ömürlerinde depolama stabiliteleri (stabilite çalışmaları)

Five-batch analiz dahil safsızlık profili ve teknik eşdeğerlik kontrolleri

Ruhsatlandırma gereksinimlerini desteklemek için kullanılan kalıntı, toksikoloji, mutojenik çalışmalar ve ekotoksikolojide risk değerlendirme yöntemlerinin doğrulanması

 

Bununla birlikte Bitki Koruma Ürünlerinin ruhsatlandırılması için gereken kalıntı çalışmalarını gıdalarda ve yemlerde hali hazırda gerçekleştirmekteyiz.