Site içi arama

Virüs Etkinlik Testleri

Virusidal aktivite, bir ürünün veya aktif maddenin, tanımlanan koşullar altında ilgili test organizmalarının enfeksiyöz virüs partiküllerinin sayısında gösterdiği bir azalma kapasitesidir.

Antiviraller, viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amaçlı kullanılmaktadır. Son zamanlarda viral enfeksiyonların artışı nedeniyle dezenfektanların virüsidal etkilerinin belirlenmesi önem kazanmıştır.

Virüsidal etkinliğin değerlendirilmesinde doğrulanmış test yöntemleri kullanılmaktadır. Ürün tipine, yapısına ve fiziki özelliklerine bağlı olarak kullanılan test yöntemleri değişebilir. Dezenfektanlarda en yaygın olarak kullanılan TS EN 14476+A2 test yöntemidir.

Bu protokolde, spesifik virüs suşları hücre kültürü kullanılarak çoğaltılırlar. Bir sonraki aşamada test süspansiyonları hazırlanır ve belirlenen temas süresi boyunca ürünle maruz bırakılır. Başlangıçtaki virüs titresi ile temas süresi sonundaki virüs titresindeki azalmanın arasındaki fark 4 logaritma veya daha fazla ise test geçerli kabul edilir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*